Arquivo do Garfo

Garfo no Imperdibel
1 2

Traduce a nosa web

 

15/06/2011

Úlceras

"Ten vostede unha úlcera enorme..."
"No estómago, doutor?"
"Non, no SERGAS...!"

Imperdibel. Humor gráfico de Galicia 2011 ©

Ecra total


"Non personifiquen o seu odio nil. Il só fai playback. Tiren contra quen pon as cintas."


Imperdibel. Humor gráfico de Galicia 2011 ©